pakalpojumi

Piedāvājam plaša spektra pakalpojumus, kas vērsti, lai sakārtotu Jūsu uzņemuma Datu apstrādes procesu, ieviešot nepieciešamos Datu aizsardzības un drošības pasākumus.

Datu aizsardzības speciālisti

sniedzam Sertificēto personu datu aizsardzības speciālistu pakalpojumus.

Datu apstrādes
atbilstība

izvērtējam esošās datu apstrādes atbilstību ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).

Dokumentu izstrāde

izstrādājam nepieciešamo dokumentāciju datu apstrādei, atbilstoši konkrētā uzņemuma specifikai.

Apmācības

Darbinieku instruktāžas, apmācības, semināri par personas Datu aizsardzības jautājumiem, ievērojot konkrētā uzņēmuma specifiku.

Konsultācijas

Konsultācijas privātpersonām par to datu tiesisku apstrādi, pārstāvība. Konsultacijas juridiskām personām.

Projekta veida
sadarbība

Projekta ietvaros īstenota sadarbība: pasākums, jauna pakalpojuma / produkta izstrāde, pētījumi.

DP
pārdomu
pērles

Praksē sanāk saskarties ar dažādām situācijām, attieksmēm un "lipīgiem ieradumiem", kas rezultējas ar šādām pārdomām un atklāsmēm:
"Tikai ar juridiskām zināšanām sen ir par maz, lai sniegtu pilnvērtīgas konsultācijas datu aizsardzības jautājumos. 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) ieviešanas un piemērošanas pasākumi nav iedomājami bez padziļinātas izpratnes par kiberdrošības vidi, par riskiem, par tehnoloģijām."
“Kāpēc dokumentu mapīte nenodrošina atbilstību Regulai ?"
- Tāpēc, ka atbilstībai datu aizsardzībai ir jānāk no organizācijas iekšienes, neviens no malas nevar atnākt un pateikt kā ir jāstrādā!"
"Privātums ir vērtība! 
Datu aizsardzība ir process, pēc kura ir jāvadās ikvienai organizācijai ik dienas, nevis tikai izpildot "ķeksīšus", jo Regulējums prasa."
"Kāpēc "Dokumentu paraugi" ir tikai Paraugi?
- Jo datu aizsardzība ir process, kur ir jāveic riska analīze vai tāpat kā divas reizes vienā upē neiekāpsi, tāpat nav divas vienādas organizācijas, lai kā arī gribētos."
"Pilnīga atbilstība Regulējumam NEnozīmē pilnīgu drošību!"