pakalpojumi

Piedāvājam plaša spektra pakalpojumus, kas vērsti, lai sakārtotu Jūsu uzņemuma Datu apstrādes procesu, ieviešot nepieciešamos Datu aizsardzības un drošības pasākumus.

Datu aizsardzības speciālisti

sniedzam Sertificēto personu datu aizsardzības speciālistu pakalpojumus.

Datu apstrādes
atbilstība

izvērtējam esošās datu apstrādes atbilstību ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).

Dokumentu izstrāde

izstrādājam nepieciešamo dokumentāciju datu apstrādei, atbilstoši konkrētā uzņemuma specifikai.

Apmācības

Darbinieku instruktāžas, apmācības, semināri par personas Datu aizsardzības jautājumiem, ievērojot konkrētā uzņēmuma specifiku.

Konsultācijas

Konsultācijas privātpersonām par to datu tiesisku apstrādi, pārstāvība. Konsultacijas juridiskām personām.

Projekta veida
sadarbība

Projekta ietvaros īstenota sadarbība: pasākums, jauna pakalpojuma / produkta izstrāde, pētījumi.